UNILIGA
Veľká športová noc 7.-8.4.

Veľká športová noc 7.-8.4.

Autor: www.volley-city.sk, Zdroj: Peter Frank, 23.03.2012

(to scroll onto English version click here)

Veľká športová noc

7.-8. apríl 2012

beachhala Bratislava - Patrónka

 

Sobota

 • turnaj v plážovom volejbale zmiešaných dvojíc - začiatok: 9:30h
 • amatéri hrajú zvlášť, špička zvlášť (rozdelí organizátor na základe kritéria NBL 2012)
 • obmedzená kapacita = 32 dvojíc!

 

Deň medzi sobotou a nedeľou..

 • priamo v hale po turnaji vás do rána drží DJ Michal
 • zato vziať so sebou gitaru nebránime nikomu, aj DJ potrebuje vydýchnuť ;)

Súťaž Veľkej športovej noci:

 1. príď v kostýme / maske
 2. vymysli krátku story (max. 10 viet), ktorá vysvetlí, ako Tvoj kostým / maska súvisí s Veľkou nocou
 3. tie story, ktoré budú mať 7 viet po 4 slová (7.4.2012), hrajú o špeciálnu cenu...

Najpútavejší kostým / maska a najoriginálnejšia story z Teba spraví kráľa / kráľovnú Veľkej športovej noci!

Nedeľa

 • turnaj v plážovom tenise - hrajú dvojice (muži, ženy) od 9:30h
 • prvý “vážny” turnaj na Slovensku (majstrovstvá SR, medzinárodná účasť)
 • stále ho “vie hrať” iba zopár Slovákov = veľká šanca bodovať a naštartovať kariéru plážového tenistu od úplného začiatku..
 • Slovensko má zatiaľ iba 4 reprezentantov - možno aj Ty pôjdeš už toto leto reprezentovať...
 • Využi šancu - nauč sa plážový tenis od zahraničných hráčov a poď do čela slovenského rebríčka!

 

Prihlasovanie

www.nbl.sk do 2.4.2012

všetci sa prihlasujú do jedného zoznamu - použite pole "Poznámka":

 • uveďte "BV A", ak sa hlásite do A kategórie beachvolejbalu
 • uveďte "BT" ak sa hlásite na beachtenis
 • ak neuvediete nič, ste prihlásení pre amatérsky BV turnaj

Štartovné

 • beachvolejbal sobota                    14€ / osoba
 • beachtenis nedeľa                         16€ / osoba
 • oba turnaje - zvýhodnená cena    22 € / osoba (30 eur)

Platí sa vopred a za celú dvojicu! Účet 0234413326/0900, do správy pre prijímateľa dajte BV (beachvolejbal), BT (beachtenis) alebo BV+BT (oba turnaje) a priezviská hráčov. Do turnaja zaradíme iba dvojice, od ktorých nabehne platba do 4.4.2012.

Výhody pre aktívnych členov 1.ABC Nitra:
Beachvolejbal       ak sa prihlásiš kedykoľvek do 2.4.2012, obmedzená kapacita Tvoju účasť neohrozí - ako aktívny člen 1.ABC Nitra máš istú účasť
Beachtenis             - 25% zo štartovného = 12€ / osoba (16 eur)

 • Štartovné zahŕňa turnaj o ceny, hráčsky balíček (jedlo, nápoj, prekvapenie ;) a veľkonočnú party.
 • Priamo v hale je bufet so širokou ponukou chladených a teplých nápojov, hneď vedľa haly v murovanej budove sprchy, WC a reštaurácia.
 • Ubytovanie a doprava vo vlastnej réžii. Kto by bol bezradný, ozvite sa +421 944 183 547 alebo nbl@nbl.sk.
 • Adresa haly: Lovinského 43, Bratislava

powered by Xbeach, Národná beachvolejbalová liga
www.nbl.sk * www.plazovytenis.sk * www.volley-city.sk


Easter Beachsports Weekend

7th - 8th April 2012

indoor beachsports hall Bratislava - Patrónka (Slovakia)

Saturday

 • beach volleyball - mixed couples (starts at 9:30am)
 • amateurs separate, top players separate (separated by organiser using NBL 2012 criterium)
 • limited capacity = 32 couples! (does not apply to active members of 1st ABC Nitra who have a guaranteed spot in BV tournament if they register in time (until 2nd April 2012), due to membership scheme of organising club)

The Day between Saturday & Sunday..

 • DJ Michal will not let you out of the indoor beachsports hall after the tournament, until morning hours..
 • that does not mean you shouldn´t take your guitar if you want - the DJ needs a rest, too ;)

Players´ party contest:

 1. come in a costume or mask
 2. make up a short story (max. 10 sentences) which explains how your costume / mask relates to Easter
 3. stories that consist of 7 sentences of 4 words each (7th April 2012), apply for special prize..

The most appealing costume / mask and best story will make you the King / Queen of EBW!

Sunday

 • beach tennis tournament - couples (men, women) starting 9:30am
 • Slovak hospitality: good prizes, better prices, the best fun
 • come to teach Slovak girls and boys to play beach tennis
 • help us start-off beach tennis in Slovakia (first year, first tournament of Slovak championship)

Registration

at www.nbl.sk until 2nd April 2012

there is only one sign-in list for both BV categories and BT - please use "Poznámka" field:

 • put "BV A" for upper BV category
 • put "BT" for beachtennis
 • if you leave the field blank, you´re signed in for BV amateurs

Form fields translation:

Hráč = player

Meno = name

Priezvisko = last name

Okres = put your country

Veľkosť trička = shirt size

Názov dvojice = team name

with the checkbox you agree with tournament "terms & conditions" (I´m not going to translate them here, sorry ;)

Prihlásiť sa = submit

 

Entry fee

beach volleyball Saturday                    €14 / person                                                   
beach tennis Sunday                            €16 / person                                                   
both tournaments - discounted fee    €22 / person (€ 30)

Payment in advance for the whole couple! Account details IBAN: SK6909000000000234413326 BIC: GIBASKBX. For payment identification please state in description: BV (beachvolley), BT (beachtennis) OR BV+BT (both tournaments) AND players´ last names. Registration of couples whose payment does not arrive until 4th April 2012 will be cancelled.


Entry fee includes tournament, prizes, player´s package (some food, drink & surprise ;) and players´ party.
Straight in the hall there is a bar offering cold & hot drinks, and a restaurant nearby.
Accomodation and transport on your expense. Who needs a tip, contact us on +421 944 183 547 or nbl@nbl.sk.

Address of indoor beachsports hall: Lovinského 43, Bratislava

powered by Xbeach, Národná beachvolejbalová liga
www.nbl.sk * www.plazovytenis.sk * www.volley-city.sk

 

Turnaje 2017

Všetky turnaje »

Správy SITA

Všetky správy »
SITA

Partneri

Regina ImportStaropramen COOLX beachMikasaGROTTOiMATESport Areal PatronkaSITASlovak Sport TVMY novinyUNILIGA.sk